Achievement

Shweta Mittal
Maths-99
Sagar Mahadik
Maths-96
Swapnil Shinde
Maths-95

Rakesh Chaudhari
Maths-95
Akshaya Machare
Maths-93
Vishal Inavale
Maths-92
           
Dinesh Adkar
Maths-92, Phy-90
Pramila Mashal
Maths-94
Ganesh Pathare
Maths-94, Phy-94, Chem-92
Madhuri Kadam
Maths-96
Manasi Hardikar
Bio-98, Chem-95
Mayur Shedge
Maths-91
           
Monika Mittal
Phy-95, Bio-90, Chem-93
Nikhil Lahoti
Phy-90
Nisha Patil
Maths-94
Nitin Kate
Maths-98
Rohit Page
Maths-96
Pragya Shete
Maths-96
           
Pravav Kulkarni
Maths-96
Pritika Pednekar
Maths-93, Phy-91, Bio-93, Chem-91
Ratan Shetty
Maths-95, Phy-92, Chem-91
Sachin Kate
Maths-94
Shreedhar Kotnis
Maths-95
Shreeyash Tribhune
Maths-91, Bio-95
           
Sneha Dambale
Bio-92
Snehal Sharaff
Total-549/600
Swapnil Rasane
Maths-91, Phy-92
Vikas Waghole
Maths-90
Suhas Athavale
Maths-94, Phy-92
Sandesh Shete
Chem-93
           
Anand Agarwal
Maths-89
Ansari Jiyauludhin
Maths-91
Ashish Shelake
Bio-93